آموزش تصویری اکسل و ورد به صورت تصویری

آموزش تصویری اکسل و ورد به صورت تصویری

آموزش تصویری اکسل و ورد به صورت تصویری

آموزش تصویری اکسل و ورد به صورت تصویریامکانات excel :
-excel 2003
-excel 2007
-excel 2010
-توابع در اکسل
-رسم نمودار اکسل
امکانات word :
-word 2003
-word 2007
-word 2010
-word 2013
-ترفند های word 
با تهیه این بسته اکسل و ورد را به صورت کامل فرا بگیرید 
قیمت این بسته بسیار مناسب تعیین شده است تا همه بتوانند تهیه کنند….